Jeg lager tredimensjonale bilder som kan betraktes uten 3D-briller. Mine arbeider er en kombinasjon av tradisjonelt maleri, digital kunst og foto. 

 

Jeg er født i Bergen i 1955 og bor i Oslo. Var elev ved Einar Granum Kunstfagskole 2005-2007, og hadde min første separatutstilling på Galleri A i Oslo i 2008. Siden det har jeg hatt en rekke separatutstillinger over hele landet.

 

Jeg er utdannet journalist, og har primært jobbet med dokumentarprogrammer for TV. Jeg er i dag knyttet til Dokumentar- og Samfunnsredaksjonen i NRK, og jobber som billedkunstner fra mitt atelier i Asker.

 

------------------------------------------------------------------

 

I make three-dimensional images that can be viewed without 3D glasses. My works are a combination of traditional painting, digital art and photography.

 

I was born in Bergen in 1955 and lives in Oslo . 

I studied at Einar Granum School of Fine Art 2005-2007, and had my first solo exhibition at Gallery A in Oslo in 2008. Since then I have had a number of solo exhibitions across the country.

 

I am a qualified journalist and has worked primarily with documentaries for TV. I am currently attached to the Documentaries and Current Affairs department of Norwegian Broadcasting, and works as a visual artist from my studio outside Oslo.

 

OM

about

TORBJØRN MORVIK

© 2015 Torbjørn Morvik